Hållbarhetslistan

Vi på Axfood Snabbgross är medvetna om att vi som företag spelar en stor roll i samhället och därmed måste vi ta vårt ansvar som påverkande kraft. För oss är det avgörande att ha ett hållbart förhållningssätt i vår verksamhet och vara din medvetna restauranggrossist.

Detta är inget säljargument, detta är en företagsstrategi som vi alltid bär med oss. Vi är övertygade om att ju mer transparenta vi är med våra åtgärder desto större framgång når vi tillsammans. Nedan hittar du en lista med några av våra aktiviteter inom miljö och hållbarhet.

Välkommen som kund hos oss på Axfood Snabbgross
- Vi gör det enkelt för dig att göra den bästa affären

Här är några av våra aktiviteter inom miljö och hållbarhet:


All el som vi själva köper är Miljömärkt el
Sedan år 2010 är all el vi själva köper förnyelsebar och ursprungsmärkt. Från och med 2013 har vi helt och hållet gått över till el som är märkt med Bra Miljöval. El som är miljömärkt är baserad på sol-, vind- och vattenkraft samt biobränslen.

Vi sätter lock på våra frysdiskar
Genom att isolera kylan minskar vi energiförbrukningen med ca 50% vilket sparar miljö och pengar, varpå vi kan erbjuda dig bättre priser på våra produkter.

Led- och miljöbelysning
Vi använder ledbelysning i våra frysar och miljöbelysning i butik. Förutom minskad energiförbrukning, så är brinntiden på lamporna avsevärt längre.

Utökat Ekologiskt sortiment
Vi utökar vårt ekologiska sortiment så att du kan möta dina kunders efterfrågan och erbjuda ett mer hållbart erbjudande.

Värmeåtervinning
I många av våra butiker har vi möjlighet att återvinna värmen som alstras för att driva kyl- och frysanläggningar och använda till uppvärmning av butiken. I vissa butiker innebär det att vi inte behöver tillföra någon energi alls för att värma upp butiken, hela butikens uppvärmningsbehov tillgodoses genom de egna systemen.

Elvis håller koll på energin
Elvis - så kallas ett nytt system som används för att övervaka energianvändningen i butiken. Genom Elvis får våra butiker järnkoll på energianvändningen vilket gör att vi kan minska energiförbrukningen med
i genomsnitt 10 procent. Vi är först ut i branschen med ett mätsystem
som detta.

Vi säljer inga rödslistade fiskar & skaldjur
Vi har gjort valet att inte sälja några rödlistade fiskar och skaldjur eftersom vi värnar om att våra fiskebestånd ska bestå.

Samhall städar samtliga av våra butiker
Samhall gör en viktig insats för samhällets hållbara utveckling genom att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och bidra till att deras arbetsförmåga tas tillvara.

Koll på soporna
För att vi ska kunna källsortera så effektivt som möjligt i våra butiker har vi byggt upp ett eget smart digitalt källsorteringssystem. Systemet följer upp hur mycket varje butik slänger av olika material. På så vis får vi bra koll på var det finns potential att förbättra källsorteringen. Det gör också att vi kan sätta tydliga mål som vi enkelt kan följa upp. Dessutom säkerställer vi också genom systemet att vårt avfall inte hämtas i onödan. Det tjänar både vi och miljön på.

Faktum är att vårt källsorteringssystem, som vi är ensamma om att använda i branschen, är så pass framgångsrikt att vi 2012 blev nominerade till utmärkelsen Årets hållbara projekt på CIO Awards.

Logistik
Varuförsörjning till butiker sker från lager med egna lastbilar kombinerat med externa åkerier. Mätmetoderna pågår löpande för att följa energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Det hjälper oss att styra arbetet för minskad miljöpåverkan.

Ökad ekologisk kommunikation
Vi kommunicerar extra i butik och i e-handeln för att tydligare visa våra kunder vilka artiklar som är ekologiska.

Är du över 20 år?

Ja
Nej

För att ta del av detta innehåll måste du vara över 20 år.