Ramadan

2017-06-28 22:00

Beskrivning: Det är en plikt för alla friska vuxna att, från gryning till skymning, avhålla sig från mat, dryck, rökning samt sexuella relationer. På kvällarna äter man kvällmåltiden ”Iftar” som ofta inleds med dadlar eller aprikoser indränkta i vatten och sötad och kryddat mjölk. Därefter kan man äta och dricka så mycket man behöver under mörkrets timmar, exempelvis stekt gul lök och vitlök, kebab, kokosabi (sufflé med färska kryddor) och auberginer.

Ramadan är den nionde månaden i den muslimska kalendern, samt även den heliga fastemånaden, en av islams fem pelare. Ramadan är en viktig högtid för muslimer då det är under denna månad som "Allmaktens", "Ödets" eller "Härlighetens" natt (Laylat al-Qadr) anses ha infallit, sannolikt under det tjugosjunde dygnet i månaden. Det var då Guds (Allahs) budskap genom ärkeängeln Jibril (Gabriel) började uppenbaras för profeten Muhammed, vilket sedan nedtecknats i islams heliga skrift Koranen. Högtiden Ramadan kan därför närmast jämföras med det kristna julfirandet till minne av Kristus födelse. (Koranens ställning inom islam kan med andra ord sägas motsvara Kristus ställning inom kristendomen.)

De troende förväntas i ramadan även att i möjligaste mån uppträda väl, ge allmosor (zakat) till de fattiga, visa speciellt hög aktning för sin familj samt rena sitt sinne genom att undvika beteenden som våld, ilska, avundsjuka, småaktighet, girighet och illasinnad ryktesspridning.

Fastan (sawm) påminner människorna om hur beroende de är av Allah och antas därför leda till större ödmjukhet, sannfärdighet och medvetenhet om det gudomliga i skapelsen.

Är du över 20 år?

Ja
Nej

För att ta del av detta innehåll måste du vara över 20 år.